Jak opanować kryzys w mediach społecznościowych?

Dowiesz się m.in.:

  • dlaczego przygotowanie na sytuacje kryzysowe jest kluczowe,
  • jak stworzyć ścieżkę zarządzania kryzysowego,
  • jak budować jasne przekazy w mediach,
  • jak ocenić sytuację kryzysową – spokojnie, większość kryzysów, to nie kryzysy,
  • jak zadziałać, gdy mleko się już rozlało i cały internet huczy,
  • czy da się “uratować twarz” po kryzysie.

Prelekcja: 30 min, sesja QA: 15 min